ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


โทร.ปรึกษาเรา
วิ่งตามนาฬิกา
24 กรกฎาคม 2567


ลิงค์ที่น่าสนใจ
ไม่พบข้อมูล


ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบอิฐมวลเบา,ปูนฉาบราคา,ปูนฉาบบาง

 

บริษัท สยามยิบซัม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์คุณสมบัติพิเศษ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานหล่อแบบ หรือหล่อแบบขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับทำแม่พิมพ์มานานกว่า 10 ปี โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

  1. ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับฉาบรอยต่อผนังและฝ้า บนแผ่นยิบซั่มและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
  2.  ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้า บนพื้นผิวคอนกรีต ผนังเปลือย ผนังยิบซั่ม ผนังอิฐมวลเบา
  3. ผลิตภัณฑ์ปูนกาวปลาสเตอร์สำหรับติดแผ่นฝ้าเพดาน ผนัง บัว โดม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
  4.  ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับงานหล่อแบบ และหล่อแบบขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับทำแม่พิมพ์

 ปัจจุบัน บริษัท สยามยิบซัม โซลูชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท สยามยิบซัม โซลูชั่นจำกัด  ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและต่างประเทศ  และเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์คุณสมบัติพิเศษผสมสำเร็จ

 

พ.ศ. 2548   ก่อตั้งบริษัทฯ  และดำเนินธุรกิจทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์คุณสมบัติพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตรา พีระมิด  PYRAMID

 

 

ซึ่งบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการแนะนำ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์คุณสมบัติพิเศษที่มีคุณภาพ อาทิ ปูนสำหรับฉาบรอยต่อผนังและฝ้าปูนสำหรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้า ปูนกาวปลาสเตอร์สำหรับติดแผ่นฝ้าเพดาน เป็นต้น

 

พ.ศ. 2552   บริษัทฯ ได้เพิ่มการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับงานหล่อแบบ และทำแม่พิมพ์

 

บริษัท สยามยิบซัม โซลูชั่นจำกัด  ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของธุรกิจว่าด้วย

  1.  การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team spirit)
  2.  ให้การบริการอย่างเต็มกำลัง ( A Passion of Service)
  3.  ยึดมั่นต่อหลักความปลอดภัยในทุกขั้นตอน (Commitment to Safety)
  4. การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ( The Capability to Innovate)

 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป