ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


โทร.ปรึกษาเรา
วิ่งตามนาฬิกา
24 กรกฎาคม 2567


ลิงค์ที่น่าสนใจ
ไม่พบข้อมูล


ปูนปลาสเตอร์ชนิดพิเศษ ใช้ในงานหล่อแบบขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อทำแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมเซรามิคส์ (MOULDING PLASTER)


 

 

 

 

ปูนปลาสเตอร์ใช้สำหรับงานหล่อแบบ 

 

 

 

ขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อทำแม่พิมพ์

 

(MOULDING PLASTER) 

 

ปูนปลาสเตอร์ชนิดพิเศษ ใช้ในงานหล่อแบบขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อทำแม่พิมพ์ใน

 

อุตสาหกรรมเซรามิคส์ หรือผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ต้องการ

 ผสมง่าย ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมวัสดุอื่นๆ

  • คุณภาพคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับปูนชนิดเดียวกัน
  • ใช้หล่อแบบขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับทำแม่พิมพ์
  • ความคงทนและแข็งแรงดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปูนชนิดเดียวกัน ในปริมาณปูนที่เท่ากัน
  • ใช้ระยะเวลาในการทำงานนาน (เทปูนลงแบบ) แต่แข็งตัวเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปูนชนิดเดียวกัน 
  • ประหยัดเวลาในการใช้งาน

อัตราการใช้:                       ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน

ขนาดบรรจุ:                         25 กก.

การจัดเก็บ:                          เก็บในที่ร่มห้ามสัมผัสน้ำหรือความชื้น

ระยะเวลาการเก็บรักษา:    8  เดือน

 
 
 
กลับไปที่สินค้าทั้งหมด www.pyramidplaster.com/article-group/1/